Ochrana osobních údajů

Při vyplňování formuláře na stránkách www.group-uno.com poskytujete své osobní údaje dle ustanovení § 4 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. UNOCOM spol. s r.o. si uvědomuje důvěrnost vašich osobních údajů a působnost zákona o ochraně osobních údajů.

Prohlášení UNOCOM spol. s r.o. k ochraně vašich osobních údajů

UNOCOM spol. s r.o. zpracovává osobní údaje osob zaregistrovaných prostřednictvím webových stránek www.group-uno.com, jakožto i všechny údaje získané z dotazníků a anket, a to po dobu neurčitou, do odvolání souhlasu daného každou zaregistrovanou osobou. Osoby poskytující informace berou na vědomí, že svůj souhlas mohou kdykoliv písemně odvolat a UNOCOM spol. s r.o.

UNOCOM spol. s r.o. jako provozovatel stránek www.group-uno.com, tímto informuje subjekty poskytující informace, že veškeré údaje získané výše uvedenými způsoby považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k marketingovým účelům UNOCOM spol. s r.o. Vaše osobní údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiné společnosti.